GHẾ GDQ01I

GHẾ GDQ01I

505,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
TỦ Y TẾ TYT 02I

TỦ Y TẾ TYT 02I

2,650,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
TỦ Y TẾ TYT01I

TỦ Y TẾ TYT01I

1,366,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
CỌC TRUYỀN DỊCH CT 01-I

CỌC TRUYỀN DỊCH CT 01-I

593,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
XE ĐẨY XED01

XE ĐẨY XED01

1,092,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
 BỘ XE ĐẨY CÁNG XDC01, XE01, CBN01

BỘ XE ĐẨY CÁNG XDC01, XE01, CBN01

3,672,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
BÀN KHÁM BỆNH BKB02-I

BÀN KHÁM BỆNH BKB02-I

1,686,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
BÀN KHÁM BỆNH BKB01-I

BÀN KHÁM BỆNH BKB01-I

1,870,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
BÀN SIÊU ÂM BSA01-I

BÀN SIÊU ÂM BSA01-I

1,732,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp