Nội thất phòng giám đốc

Ghế Lãnh Đạo SG924 (M)

Ghế Lãnh Đạo SG924 (M)

Ghế da thật có giá : 3,010,000 VND (Chưa bao gồm VAT)

Xem tiếp
Ghế Lãnh Đạo SG923 (HK-N)

Ghế Lãnh Đạo SG923 (HK-N)

Ghế da thật-chân HK có giá :   2,950,000 VND  (Chưa bao gồm VAT)

Xem tiếp
Ghế Lãnh Đạo SG922 (HK-M)

Ghế Lãnh Đạo SG922 (HK-M)

Ghế da thật-chân HK có giá :   4,010,000 VND (Chưa bao gồm VAT)

Xem tiếp
Ghế Lãnh Đạo TQ35

Ghế Lãnh Đạo TQ35

Ghế TQ35 da thật có giá  : 4,080,000 VND (Chưa bao gồm VAT)

Xem tiếp
Ghế Lãnh Đạo TQ33

Ghế Lãnh Đạo TQ33

Ghế Lãnh Đạo TQ33 da thật có giá  : 3,490,000 VND (Chưa bao gồm VAT)

Xem tiếp
BÀN LÀM VIỆC NT120C3HL

BÀN LÀM VIỆC NT120C3HL

1,809,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
BÀN LÀM VIỆC NT120C3

BÀN LÀM VIỆC NT120C3

1,396,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
BÀN LÀM VIỆC NT120, NT140, NT160, NT180

BÀN LÀM VIỆC NT120, NT140, NT160, NT180

1,020,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp
BÀN GIÁM ĐỐC NTP1800C

BÀN GIÁM ĐỐC NTP1800C

1,960,000 VND  (Chưa bao gồm thuế VAT)

Xem tiếp